Pályázat
Kedvezményezett települések

Falusi életminőséget javító támogatások, pályázatok

35.000 nyertes pályázat, 320 milliárd forint kifizetett állami támogatás

 

A számok mögött meghúzódó eredmények falvaink és Magyarország Kormányának közös eredményei. Annak az országépítő tevékenységnek az elemei, melyeknek köszönhetően az elmúlt öt évben országszerte ezres nagyságrendben újulhattak és újulhatnak meg óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szolgálati lakások, polgármesteri hivatalok és faluházak, egyházi és önkormányzati tulajdonú temetők és közösségi terek, önkormányzati utak, járdák, kerékpárutak. Emellett orvosi eszközök, a rendezett településkép kialakítását segítő kommunális eszközök, valamint tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére is évről-évre lehetőség nyílik. Pályázhattak ugyanakkor az önkormányzatok közcélú hasznosítás érdekében elhagyott ingatlanok megvásárlására és építési telek kialakítására, közművesítésére is.

Az érintettek visszajelzései azt mutatják, hogy ezeknek, a helyi életminőség javítását célzó fejlesztéseknek köszönhetően a falvakban élő honfitársaink mindennapjai komfortosabbá válnak, a magyar vidék újra virágzásnak indult.

A Magyar Falu Program pályázati rendszerének előnye hogy egyszerű, gyors, az eljárásrend pedig rugalmas. A pályázatok végső beadási határidejétől számítva 65 napon belül megszületik a támogatói döntés és a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül a kedvezményezett megkapja a pályázatban elnyert támogatási összeget. A támogatások kizárólag hazai költségvetési forrásból valósulnak meg, a pályázatok előfinanszírozottak és nem igényelnek önerőt.

2019 és 2023 között a Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően valamennyi 5000 lélekszám alatti település nyertesnek mondhatja magát, hiszen mindegyikük részesült már támogatásban.

A Magyar Falu Program 2023-ban és 2024-ben megjelent pályázatai:

Instagram