Pályázat
Kedvezményezett települések

Falusi életminőséget javító támogatások, pályázatok

27.000 nyertes pályázat, 300 milliárd forint kifizetett állami támogatás

 

A számok mögött meghúzódó eredmények falvaink és Magyarország Kormányának közös eredményei. Annak az országépítő tevékenységnek az elemei, melyeknek köszönhetően az elmúlt 4 évben országszerte ezres nagyságrendben újulhattak és újulhatnak meg óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szolgálati lakások, polgármesteri hivatalok és faluházak, egyházi és önkormányzati tulajdonú temetők és közösségi terek, önkormányzati utak, járdák, kerékpárutak. De lehetőség nyílt orvosi eszközök, a rendezett településkép kialakítását segítő kommunális eszközök, valamint tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére is. Emellett pályázni lehetett közcélú hasznosítás érdekében elhagyott ingatlanok megvásárlására és építési telek kialakítására, közművesítésére.

A Magyar Falu Program indulása óta a jogosult települések 99,6 százaléka nyert már támogatást legalább egy, helyben fontos fejlesztés megvalósítására.

Az érintettek visszajelzései azt mutatják, hogy ezeknek, a helyi életminőség javítását célzó fejlesztéseknek köszönhetően a falvakban élő honfitársaink mindennapjai komfortosabbá válnak, a magyar vidék újra virágzásnak indult.

Hazánk kistelepülései 2021-ben is számíthattak a kormány támogatására. A Miniszterelnökség 15 pályázati kiírást tett közzé, melynek kedvezményezettjei az 5000 lélekszám alatti települések önkormányzatai, az önkormányzati társulások; az egyházközségek és a civil szervezetek voltak.

2022-ben 14 pályázati felhívással folytatódott a Magyar Falu Program.

A Magyar Falu Program pályázati rendszerének előnye hogy egyszerű, gyors, az eljárásrend pedig rugalmas. A pályázatok végső beadási határidejétől számítva 65 napon belül megszületik a támogatói döntés és a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül a kedvezményezett megkapja a pályázatban elnyert támogatási összeget. A támogatások kizárólag hazai költségvetési forrásból valósulnak meg, a pályázatok előfinanszírozottak és nem igényelnek önerőt.

A Magyar Falu Program 2022-ben megjelent pályázatai:

Instagram