Hírek / érdekességek

2022. január 3-tól elérhetők a Magyar Falu Program pályázati felhívásai

A kistelepülésen élők életminőségének további javítása érdekében 14 pályázati felhívással már 2022. január 3-án megjelennek a Magyar Falu Program pályázati kiírásai és már aznap beadhatóak a kérelmek. Az eljárási rend tovább egyszerűsödik: rövidebb (30-35 napos) lesz a benyújtási idő, és gyorsabb lesz a bírálati szakasz is. Az újdonságokat a falvak maguk kérték, ezért a korábbi népszerű felhívások mellett új célok megvalósítására is lehet forrást nyerni.

 

A Magyar Falu Program egyik legnagyobb eredménye, hogy a kistelepüléseken megállt a népességcsökkenés, ez pedig a bölcsődék iránti megnövekedett igényben is megmutatkozik. A jövő évtől éppen ezért lehetőség nyílik a meglévő bölcsődeépületek felújítására. Először lehet pályázni fogászati kezelőegység beszerzésére is. Újdonság a kültéri közösségi terek, létesítmények pl. színpad építésére, fejlesztésére, valamint gépjárművek tárolására szolgáló építmény, mobil létesítmény kialakításának lehetősége. Nagy mérföldkő, hogy az út-, híd-, és kerékpárút építési pályázat bővül, és 2022-től vízelvezető csatornarendszerek javítására és építésére is lehet forrást nyerni.

Változatlan formában lesz elérhető az óvodai épület, a faluház, a művelődési-, és a kultúrház fejlesztésének lehetősége, valamint az orvosi rendelő fejlesztési pályázat.A kedvezményezettek az önkormányzatok, amelyek a növekvő ingatlanárak miatt a magasépítési beruházások esetében megemelt támogatási összegre nyújthatnak be igényt. Könnyítés számukra, hogy a (feltételes) Támogatói Okirat kibocsátásához nem szükséges az építési engedély megléte, elég az engedélyezési eljárás elindításának igazolása.

Továbbra is lehet pályázni közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint bértámogatásra, kommunáliseszközök beszerzésére, óvodai játszóudvarok és közterületi játszóterek kialakítására. A járdaépítési pályázat keretében igényelhető támogatás 10 millió forintra emelkedik, az összeg a jövő évben - az anyagköltségen túl - már vállalkozói díjra is elszámolható. 

Változatlan formában számíthatnak az önkormányzatok a szolgálati lakásépítése, valamint a tanya-, és falubusz beszerzésére irányuló pályázatokra. 

Ismét kiírásra kerül az iskolaépület és tornaterem fejlesztési pályázat, kedvezményezettjei a tankerületek.  Jelentős forrásra pályázhatnak továbbá az egyházközösségek három célterületre vonatkozóan: egyházi közösségi terek fejlesztése és eszközbeszerzés, bértámogatás, valamint egyházi temetői infrastruktúra fejlesztése kategóriákban. A pályázati célok közé mind az egyházi fenntartású, mind az önkormányzati fenntartású temetők estében bekerül a digitális temetői nyilvántartás beszerzése, és működtetése. 

A falusi civil szervezetek szintén készülhetnek, mert változatlan formában ismét pályázhatnak tevékenységük támogatására. 

A pályázati kiírások mindegyike megjelenik január 3-án, és már aznap beadhatók a kérelmek.

Instagram